Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Janów Podlaski

Urząd Gminy Janów Podlaski - informacje

Dane teleadresowe

Adres
Bialska 6A
21-505 Janów Podlaski
Powiat Bialski
Telefon
(83) 341 30 73, (83) 341 30 93,
Fax
(83) 341 30 77
E-mail

Strona internetowa
NIP
537-16-17-743

Dodatkowe informacje

Warszawa, dnia 30 listopada 2021 r.
Poz. 2193

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi


Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 oraz z 2021 r. poz. 1918 i 2191) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do gra-nicy państwowej z Republiką Białorusi na okres od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, obejmuje obręby ewidencyjne, których wykaz jest określony w załączniku do roz-porządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

M. Kamiński

Treść rozporządzenia wraz z załącznikiem pdf

USTAWA z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

__________________________________________________________________

Czas pracy: poniedziałek od godz. 8.30 do godz. 16.30;
                           wtorek - piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30

__________________________________________________________________

Adres Skrytki e-puap /i784fhq0f3/SkrytkaESP 

__________________________________________________________________

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW, W TYM W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Wójt Gminy:

- poniedziałki w godz. 900- 1645

- czwartki w godz. 900- 1500

 

Pracownicy Urzędu:

- codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Nr rachunku bankowego

53 8025 0007 0390 0114 2000 0020

BS Biała Podlaska o Janów Podlaski

 


 

Wpłaty wadium i kaucji za wynajem świetlic wiejskich należy dokonywać na  rachunek

Nr 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390

BS Biała Podlaska o Janów Podlaski

 


Od dnia 01.01.2020 r. wpłaty za odpady komunalne należy dokonywać na rachunek

Nr 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440

BS Biała Podlaska o Janów Podlaski

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
23-03-2022
Osoba wprowadzająca informację:
Skibiński Krzysztof
Dodano do BIP dnia:
23-03-2022 13:22:42